Το Εφοριακό Συμβούλιο στελεχώνεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα Μέλη, με τετραετή θητεία και με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα μία. Το απαρτίζουν οι ακόλουθοι:-

Πρόεδρος:

Κυριάκος Γεωργιάδης (17/1/2022 - 16/1/2026)

Μέλη:

Κυριάκος Ψαράς (17/1/2022 - 16/1/2026)

Ανδρέας Καϊλάς (17/1/2022 - 16/1/2026)

Αριστοτέλης Μισός (17/1/2022 - 16/1/2026)

Άντρεα Μανώλη (17/1/2022 - 16/1/2026)

Back To Top