Διεύθυνση: Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα,
1ος Όροφος
1496,
Λευκωσία


Τηλ.: +357 22 803444

Φαξ: +357 22 660154

E-mail: director@taxtribunal.gov.cy


Back To Top